Nem musíte nám jen věřit na slovo. 👋 Podívejte se, co říkají o nás naši milí zákazníci na Google! 🌟 Vaše názory a hodnocení jsou pro nás velmi důležité. 💬💜

Centrum Światła Handel i Projektowanie s.r.o

Tartakowa 15/21, 42-202 Częstochowa, Polsko

4,8

Prodáváme dokonce i těm nejnáročnějším zákazníkům 😊🌟.

Zkontrolujte naše recenze na eBay - jsou vynikající! 🏆💬 Jsme hrdi na to, že naše kvalita a zákaznická podpora jsou na nejvyšší úrovni. Naše produkty splňují nejvyšší standardy, a spokojenost našich zákazníků je naším prioritou.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající: Centrum Swiatla Handel i Projektowanie s.r.o. , Tartakowa 15/21, 42-202 Częstochowa, Polsko, IČ: 386180810, DIČ: CZ685320557, VAT EU: PL9492243189, REGON: 386180810, Státní soudní rejstřík: 0000935831, Obvodni soud v čenstochové, XVII hospodářské oddělení státního soudního rejstříku, Telefon: +48 887 22 00 71, e-mail: [email protected], (dále jen „prodávající“, „my“ a/nebo „správce“).

Zavazujeme se, že budeme chránit a respektovat Vaše právo na soukromí.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Když používáte naše služby, sbíráme různé typy údajů, jako jsou vaše uživatelské jméno a heslo, vaše kontakty a další nastavení. Sledujeme, jaké produkty si prohlížíte na našem webu a z jakého zařízení, jaké z našich nabídek zaslaných e-mailem vás zaujaly a odvozujeme z toho další údaje o vás, abychom vám zobrazili nabídky na míru a v budoucnu mohli náš web dále zlepšovat. Pokud u nás nakoupíte, nebo si vytvoříte účet, pracujeme také se jménem a příjmením, vašimi objednávkami a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, popř. číslo průkazu totožnosti, pokud nakupujete na splátky, IČ a DIČ, pokud jste podnikatel;
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítích;
 3. vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, členství ve věrnostních programech, nákupní seznamy, sledované produkty, vaše hodnocení produktů a služeb a vyplněné dotazníky;
 4. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;
 5. údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 6. údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;
 7. odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás nakoupíte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení e-mailů, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám;
 8. údaje související s využitím call centra nebo návštěvou prodejny, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávky z kamerových systémů na prodejnách.

 

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a platební údaje (v případě bezhotovostní platby).

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Pokud se u nás zaregistrujete, využíváme vaše údaje pro vedení vašeho účtu účtů a poskytování souvisejících funkcí. Jestliže u nás nakoupíte, používáme vaše údaje, abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. Také vám s pomocí vašich kontaktů a dalších údajů zobrazujeme a zasíláme naše přizpůsobené nabídky. S vaším souhlasem předáváme údaje třetím stranám pro zobrazení nabídek na dalších webech a také abychom vám zpřístupnili některé dodatečné služby. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 • bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo

 • na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či nakoupíte. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, pokud s námi komunikujete nebo pokud navštívíte naši prodejnu.

1) Pokud navštívíte náš web

 1. a. Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím

Automaticky zpracováváme cookies. Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Cookies slouží k několika účelům. Na stránkách našeho internetového obchodu používáme tyto cookies:

   • Technická cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli nakupovat zboží a služby), používáme technická cookies. Bez nich by náš internetový obchod vůbec nemohl vůbec fungovat.
   • Funkční cookies: abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli pořád dokola nastavovat své preference (např. nastavení jazyka, ve kterém se vám náš internetový obchod zobrazí), pomáhají vám funkční cookies. V takovém případě je vaše heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně vám zpříjemní a ulehčí návštěvu našeho internetového obchodu.
   • Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit náš internetový obchod, z čehož ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. Pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě.

Poznatky z těchto cookies používáme i pro reklamní účely, kdy vám na základě těchto údajů můžeme zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k vám považujeme za relevantní. Pokud chcete mít kontrolu nad tím, jaké vaše analytické cookies zpracováváme, můžete kdykoliv použít přídavný program od společnosti Google.

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

   • identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například aby se vám při nákupu nesmazal košík, abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
   • zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu;
   • se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás;
   • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

Dále do vašeho zařízení:

I. ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:

   • sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;
   • zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;
   • přizpůsobovat pro vás obsah našeho webu, například vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, a zobrazovat vám další nabídky na míru na našem webu;

II. umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:

   • ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;
   • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;
   • k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění funkcí jako je tlačítko „To se mi líbí“ nebo odeslání notifikací souvisejících s provedenou objednávkou prostřednictvím služby Messenger a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web.

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete v části „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“

Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat?

Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které vám pomáhají.

Zpracovávání analytických cookies z naší strany můžete mít snadno pod kontrolou, pokud budete používat příslušný přídavný program od společnosti Google (lze spustit pouze z počítače). Vypnutím analytických cookies nám nicméně podstatně ztížíte zlepšování našeho internetového obchodu.

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách: 

http://www.youronlinechoices.com/cz/

Další informace o způsobu omezení zpracování cookies naleznete rovněž mj. na stránkách:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Pokud využití cookies třetích stran a předání vašich údajů reklamním a sociálním sítím nevypnete a po našem upozornění kliknete na jakýkoli odkaz na našem webu (mimo panel s upozorněním) nebo kliknete na tlačítko „Rozumím“, jež je součástí upozornění, budeme mít za to, s využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce v rámci nastavení soukromí nebo vyrozuměním prodávajícího.

 

 1. b) Využívání osobních údajů návštěvníků webu

Pokud navštívíte náš web, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

  • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit, aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás;
  • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít, popř. můžeme pseudonymizované údaje předat našim partnerům pro zúčtování provizí, jak je popsáno v části „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“
  • testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit váš zážitek z nakupování u nás; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás;
  • předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat.

Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:

  • IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);
  • operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
  • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
  • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

Pro tyto účely osobní údaje používáme pouze po nezbytně dlouhou dobu, přičemž tyto údaje uchováváme pouze v pseudonymizované podobě. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Údaje o vašem chování na webu také zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám zobrazíme na webu. Naším oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro vás. Jmenované údaje pro tento účel také obohacujeme pomocí analýzy a získáváme z nich odvozené údaje. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku. Pokud u nás následně nakoupíte, využíváme pro tyto účely navíc údaje o vašich objednávkách.

Pokud jste si tedy na našem webu prohlédli nabídku výrobku, nebo ji rozklikli v e-mailu, který jsme vám poslali, tento výrobek vám můžeme při příští návštěvě zobrazit na první stránce našeho webu. Podle toho, jaký výrobek jste si prohlédli, můžeme také usoudit, do jaké skupiny zákazníků patříte, a podle toho vám na webu nabídnout další produkty, které by vás podle našeho posouzení mohly zajímat.

Pro přizpůsobení nabídek a cílených reklam používáme údaje o vašem chování na webu pouze po nezbytnou dobu určitou. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout v nastavení soukromí.

2) Pokud se u nás zaregistrujete:

Abyste se mohli zaregistrovat, musíte navštívit náš web, proto se vás týkají zpracování popsaná v této části. V případě, že se zaregistrujete, pak navíc provádíme následující zpracování:

 1. a) Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud si vytvoříte účet na našem webu prodávajícího, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte), na základě plnění smlouvy s vámi (bez vašeho souhlasu), abychom mohli vést váš uživatelský účet. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli smazat.

 1. b) Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud si vytvoříte účet na našem webu prodávajícího, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení, údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte, a to i když nakoupíte bez přihlášení) a údaje o vašem chování na webu a chování při čtení e-mailů také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem:

  • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a
  • poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, zaslat vám je poštou nebo zobrazit na našem webu; tyto nabídky se mohou týkat jak našich produktů a služeb, tak produktů a služeb třetích stran; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb.

Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme. Takto můžeme použít rovněž údaje o vašem chování na webu, které jsme získali před tím, než jste se zaregistrovali (pokud jste v nastavení soukromí v minulosti nevypnuli personalizaci webu), a můžeme sbírat údaje o vašem chování na webu i když se nepřihlásíte (např. když vás identifikujeme pomocí cookie). Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku.

Pokud jste si tedy na našem webu prohlédli nabídku produktu, nebo ji rozklikli v e-mailu, který jsme vám poslali, tento produkt vám můžeme při příští návštěvě zobrazit na první stránce našeho webu, nebo vám zaslat e-mailem nabídku na tento spotřebič. Podle toho, jaký produkt jste si prohlédli, můžeme také usoudit, do jaké skupiny zákazníků patříte, a podle toho vám na webu nebo e-mailem nabídnout další produkty, které by vás podle našeho posouzení mohly zajímat.

Na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) také použijeme vaše nastavení pro testování nových funkcí a aplikací před nasazením, jak je popsáno v části „Pokud navštívíte náš web“. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli smazat. Proti těmto zpracováním máte právo uplatnit námitku.

3) Pokud u nás nakoupíte:

Abyste u nás mohli nakoupit, musíte navštívit náš web, proto se vás týkají zpracování popsaná v části „Pokud navštívíte náš web“. V případě, že u nás nakoupíte, pak navíc provádíme následující zpracování:

 1. a) Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás jako fyzická osoba nakoupíte, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách. Pokud u nás máte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž vaše nastavení.

Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:

  • abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazalo zboží vložené do košíku, nebo údaje z rozpracované objednávky;
  • abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení nebo vás upozornit na odeslání zboží;
  • pro potřeby nákupu na splátky; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim partnerům provozujícím platební systémy nebo prodej na splátky, jak je popsáno v části „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“
  • pro potřeby doručení zboží; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim přepravním partnerům, a to výlučně pro potřeby dodání tohoto zboží; jak je popsáno v části „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“
  • v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také dodavateli zboží nebo servisnímu centru, jak je popsáno v části „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“
  • v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás případně obrátíte.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

 1. b) Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás nakoupíte, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte) za účelem:

  • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a
  • přizpůsobení funkcí našeho webu vašich potřeb, například abychom vám mohli při nákupu nabídnout nejbližší pobočky a odběrná místa, a to na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zlepšování a přizpůsobení našich služeb; pro tento účel zpracováváme také vaši IP adresu a z ní odvozenou polohu,
  • poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, které vám můžeme zaslat emailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky nebo vám je zaslat poštou; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb. Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje (tedy vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách) analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku. Pokud se u nás nezaregistrujete, nepoužíváme pro přípravu nabídek, se kterými vás oslovujeme, údaje o vašem chování na webu.

Pokud jste si tedy u nás zakoupili produkt, můžeme vás oslovit s cílenou nabídkou na prodlouženou záruku. Z vašeho nákupu také můžeme také usoudit, do jaké skupiny zákazníků patříte, a podle toho vám zaslat nabídku na související produkty, které by vás mohly zajímat. Pokud u nás nemáte účet, nabídky nebudeme přizpůsobovat podle toho, jaké zboží jste si na našem webu prohlédli, ani podle toho, které odkazy v zaslaných nabídkách jste otevřeli.

Za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám zobrazíme na webu, použijeme také údaje o vašich objednávkách.

Na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) také použijeme vaše nastavení pro testování nových funkcí a aplikací před nasazením, jak je popsáno v části „Pokud navštívíte náš web“.

Vaši spokojenost s našimi službami zjišťujeme také prostřednictvím e-mailových dotazníků. Ty vám mohou být zaslány pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud neodmítnete zasílání našich nabídek. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme další zpracovatele, jak je popsáno v části „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“. Těmto zpracovatelům pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků můžete kdykoli uplatnit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Pro ostatní uvedené účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 6 měsíců.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

 1. c) Zpracování na základě plnění právních povinností

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

  • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
  • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
  • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k vaší objednávce.

4) Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány:

Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje:

  • na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem. Splnění této smlouvy je také naším oprávněným zájmem;
  • na základě našeho oprávněného zájmu pro získání informací, na základě kterých budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, nebo informací pro vytváření našich vnitřních statistik a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro naše zákazníky;
  • za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
  • za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let k příslušné objednávce.

Proti tomuto zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku.

5) Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů:

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím telefonu, e-mailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci včetně nahrávek hovorů na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

  • vyřízení vašich požadavků; pokud jste u nás nakoupili a váš požadavek se vztahuje k objednávce, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s vámi;
  • evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;
  • prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou objednáte nějaké zboží nebo uplatníte reklamaci;
  • jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po nebytně nutnou dobu. Pokud u nás provedete pomocí některého z kanálů objednávku, můžeme údaje uchovat pro ochranu právních nároků po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů. S vaším souhlasem můžeme údaje předat také reklamním a sociálním sítím pro zobrazení reklamy na míru na dalších webech a našim partnerům pro posouzení nároku na splátkový prodej.

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce (zpracovatele), a to:

v souvislosti vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto vyřízení podílejí, jak je uvedeno v části „Pokud u nás nakoupíte“, konkrétně zejména:

  • smluvnímu dopravci/speditérovi, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, nebo mu bude přidělen na základě konkrétní objednávky, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo;
  • partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou; dalším subjektům poskytujícím platební služby, služby elektronických a platebních karet nebo platebních bran - v případě zákazníka, který využije v internetovém obchodu tento způsob platby s elektronickou platbou nebo platební kartou prodávající poskytuje na základě žádosti shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému subjektu, který provádí výše uvedené služby v internetovém obchodě, v rozsahu potřebném pro zpracování plateb provedených zákazníkem;
  • partnerům zajišťujícím prodej na splátky, pokud zvolíte tento typ placení, tedy subjektům poskytujícím kreditní, úvěrové nebo splátkové služby - v případě zákazníka, který využije v internetovém obchodu tento způsob služby; prodávající poskytuje na základě žádosti shromážděné osobní údaje kupujícího vybranému subjektu, který provádí výše uvedené služby v internetovém obchodě, v rozsahu potřebném pro zpracování plateb provedených kupujícím;
  • výrobci / velkoobchodníkovi - správce poskytuje shromážděné osobní údaje výrobci / velkoobchodníkovi, jehož produkty zákazník zakoupil, a to pouze v případě, že doprava produktů probíhá přímo od výrobce / velkoobchodníka nebo je-li předání osobních údajů zákazníka nezbytné pro proces podání reklamace nebo stížnosti;
  • dodavateli zboží nebo servisnímu centru příslušného výrobce v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby;

na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části „Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím“, konkrétně zejména:

  • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads, zejména pro účely služeb technologie Google Analytics, technologie map Google, služby YouTube aj.;
  • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy;

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány výše v části „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje“. Takovými zpracovateli zejména jsou a osobní údaje tedy mohou být předávány:

  • poskytovatelům služeb, kteří poskytují správci technické zázemí, IT a organizační řešení umožňující správci provozovat obchod, včetně online obchodu a elektronických služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto systému (zejména dodavatelů počítačového softwarů pro provozování internetového obchodu, poskytovatele elektronické pošty a hostingu a dodavatelů softwaru pro správu), poskytovatelům cloudových služeb a dalším dodavatelům technologií a podpory - správce poskytuje shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému dodavateli, který jedná jeho jménem pouze v případě a v míře nezbytné k dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů;
  • provozovatelům marketingových nástrojů, zejména jako je služba Google Analytics, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás;
  • poskytovatelům služeb, kteří poskytují správci účetní, právní a poradenské služby, zejména účetní, advokátní kancelář nebo společnost pro inkaso pohledávek) - správce poskytuje vybranému dodavateli, který jedná jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném k provedení daného účelem zpracování dat v souladu s touto zásadou ochrany osobních údajů;
  • provozovatelům porovnávacích portálů, zejména portálu Heureka.cz, za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu spokojenosti zákazníků, zejména v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci těchto programů, zejména v rámci programu Ověřeno zákazníky, může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi. Některé další údaje můžeme obdržet i od našich partnerů, např. bank nebo přepravních společností.

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi například na call centru. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv, nahráváním hovorů.

Pokud u nás nakoupíte, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené kupní smlouvy obdržet dodatečné údaje o vašich objednávkách od bank, našich partnerů provozujících platební systémy, zajišťujících prodej na splátky a přepravních partnerů, například údaj o číslu vašeho účtu, úspěšném provedení platby, nebo doručení a převzetí zboží.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nezbytně nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále pak po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní. Pro veškeré shora uvedené účely můžeme údaje uchovat pro ochranu právních nároků rovněž po dobu trvání obecné promlčecí doby v rozsahu 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

Kupující tedy bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

 1. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
 2. na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
 3. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
 4. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
 5. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
 6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.

Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů můžete odeslat na e-mailovou adresu správce prodávajícího, jež je uvedená v záhlaví tohoto dokumentu.

Pro podniknutí dalších kroků ohledně zpracování stížnosti/žádosti si musíme být jisti, že jednáme se správnou osobou, proto Vás budeme muset identifikovat. V případě osobní žádosti ověří pracovník totožnost žadatele za pomoci úředního dokladu (např. občanský průkaz, pas, řidičský průkaz s odpovídající fotografií). V případě písemné žádosti (poštou, osobní předání) lze ověřit Vaši totožnost pomocí úředně ověřeného podpisu žadatele. Pokud přinesete svoji vlastní písemnou žádost osobně, lze ověřit totožnost opět dle průkazu totožnosti. V případě elektronické žádosti (e-mailem, datovou zprávou) může být předmětem ověření naskenovaný dokument s připojeným ověřeným podpisem, resp. zaručeným certifikovaným podpisem. Dále se dá totožnost žadatele v tomto případě ověřit pomocí certifikovaného elektronického podpisu připojeného k e-mailu nebo považovat totožnost za prokázanou u žádostí zaslaných prostřednictvím datové zprávy.

Jednoduše vyplňte příslušný formulář v sekci ochrany osobních údajů nebo nám zavolejte a my vám formuláře pomůžeme vyplnit.

Nemůžete-li z jakéhokoliv důvodu použít formulář na výše uvedeném odkazu, můžete žádost zaslat rovněž prostřednictvím datové schránky společnosti, případně v listinné podobě na adresu sídla společnosti.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Správce si vyhrazuje právo kdykoli změnit zásady ochrany osobních údajů. Aktualizace zásad ochrany osobních údajů budou zveřejňovány na webových stránkách prodávajícího.

Google Analytics

Na webu www.hg-lamps.cz používáme službu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Tato služba shromažďuje a vyhodnocuje údaje o chování uživatelů webových stránek. Tato data se používají k optimalizaci webové stránky, analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

Doplněk Google Analytics provozuje společnost Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro používání Google Analytics používáme doplněk „_gat._anonymizeIp“. Pokud přistupujete na naše webové stránky z členského státu Evropské unie nebo jiného státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, zkrátí se tím doba používání Google a anonymizuje se IP adresa vašeho internetového připojení.

Cookie ukládá data, jako je IP adresa internetového připojení, čas připojení, kde bylo připojení provedeno, a frekvence připojení. Naše webové stránky přenášejí tyto osobní údaje společnosti Google ve Spojených státech při každém připojení. Google je tam ukládá. Google může tyto údaje sdílet s třetími stranami.

V případě Spojených států amerických neexistuje rozhodnutí Komise o přiměřené úrovni ochrany podle článku 45 GDPR. Společnost Google LLC však poskytuje přiměřená ochranná opatření pro odpovídající ochranu údajů v souladu s čl. 46 GDPR. Více informací naleznete na:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Ukládání cookies můžete deaktivovat a tím je trvale deaktivovat. Můžete také odstranit dříve uložené soubory cookie. Všechny tyto možnosti platí také pro soubory cookie uložené a používané společností Google.

Můžete také vznést námitky proti shromažďování a zpracování informací o vás společností Google. K tomu potřebujete doplněk prohlížeče na odkazu:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Stáhněte a nainstalujte. Tento doplněk prohlížeče informuje Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že do Google Analytics nelze přenášet žádná data ani informace o návštěvách webových stránek. Pokud je prohlížeč odebrán a znovu nainstalován později, bude nutné doplněk znovu nainstalovat pro požadovaný efekt.

Alternativně nebo při používání prohlížečů na mobilních zařízeních můžete zabránit shromažďování informací kliknutím na odkaz níže. Je nastaven soubor cookie pro odhlášení, aby se zabránilo shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách tohoto webu:

Google Analytics deaktivace

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na https://www.google.com/intl/cz/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/cz.html.

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování údajů se společností Google a při používání Google Analytics plně využíváme přísné požadavky polských úřadů pro ochranu údajů.

Soubory cookie Google Analytics se ukládají v souladu s GDPR, což je právní základ pro zpracování údajů v této souvislosti. Máme oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů na našich webových stránkách za účelem optimalizace našich webových stránek.

Google Remarketing

Používáme remarketingovou službu Google. Google Remarketing je online reklamní program od společnosti Google Ireland Limited („Google“). Remarketingovou funkci používáme jako součást služby Google AdWords. Díky funkci remarketingu vám můžeme představit reklamy založené na vašich zájmech na jiných webech v reklamní síti Google. Za tímto účelem se analyzuje vaše chování při procházení naší webové stránky, např. Jaké nabídky jste si prohlíželi. To nám umožňuje po návštěvě našich webových stránek zobrazovat takzvané „reklamy Google“ a personalizovanou reklamu na jiných webových stránkách. Za tímto účelem ukládá Google do vašeho prohlížeče cookie, když navštívíte služby nebo weby Google v reklamní síti Google. Vaše návštěvy se zaznamenávají pomocí souboru cookie. Cookie se používá k jedinečné identifikaci vašeho internetového prohlížeče a ne k vaší osobní identifikaci. Je možné, že Google používá data shromážděná prostřednictvím naší služby chování uživatelů pro své vlastní účely nebo pro účely jiných zákazníků Google (např. K zobrazování personalizovaných reklam třetích stran). Takové další zpracování údajů, jakož i zpracování údajů po přenosu námi společnosti Google, provádí společnost Google jako jediný pověřenec pro ochranu údajů. V této souvislosti je Google jediným správcem ochrany údajů, který může ukládat údaje o vás v USA. Ve vztahu k USA rozhodl Evropský soudní dvůr, že se jedná o zemi s nedostatečnou úrovní ochrany údajů. V této souvislosti existuje zvláštní riziko, že vaše údaje budou zpracovány institucemi / orgány USA pro kontrolní a monitorovací účely bez dostatečných právních opatření. Právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 s 1 lit. a) GDPR (souhlas).

Další informace o remarketingu Google a prohlášení společnosti Google o ochraně údajů najdete na: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cz. Zde můžete také uplatnit svá práva jako subjektu údajů (např. Právo na výmaz), pokud jde o údaje, které Google zpracovává jako pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Můžete zakázat Google a třetích stran behaviorální reklamy kliknutím http://www.youronlinechoices.eu/"

Mapy Google

Službu Mapy Google používáme na našem webu k zobrazení naší polohy a usnadnění snadného a pohodlného plánování cesty. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu GDPR, který je v této souvislosti právním základem pro zpracování údajů.

Komponenta Mapy Google je provozována společností Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google umístí cookie do prohlížeče uživatele. Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, způsobí tento soubor cookie, aby váš prohlížeč předal údaje o používání společnosti Google. Google je používá pro statistické účely a pro analýzu chování uživatelů. Soubory cookie ukládají data, jako je IP adresa vámi používaného internetového připojení, čas hovoru, v místě, kde bylo připojení provedeno, a frekvence připojení. Chcete-li používat Google Maps, musí být IP adresa uživatele přenesena na Google. Bez vaší IP adresy nebude Google schopen odesílat obsah do vašeho prohlížeče.

Proto náš web pokaždé přenáší výše uvedená data do Google v USA. Google je tam ukládá. Google může tyto osobní údaje sdílet s třetími stranami.

V případě Spojených států amerických neexistuje rozhodnutí Komise o přiměřené úrovni ochrany podle článku 45 GDPR. Společnost Google LLC však poskytuje přiměřená ochranná opatření pro odpovídající ochranu údajů v souladu s čl. 46 GDPR. Další informace viz: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Ukládání cookies můžete deaktivovat a tím je trvale deaktivovat. Můžete také odstranit dříve uložené soubory cookie. Všechny tyto možnosti platí také pro soubory cookie uložené a používané společností Google.

Další informace a pravidla ochrany soukromí společnosti Google najdete na webových stránkách:

https://www.google.com/intl/cz/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/cz.html.

You Tube

Na našem webu zobrazujeme videa z webu YouTube. YouTube je služba, která vám umožňuje publikovat videa zdarma. Ostatní uživatelé mohou také sledovat, komentovat a hodnotit taková videa zdarma.

Provozovatelem YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Při přístupu na podstránku tohoto webu, kde můžete sledovat video z YouTube, způsobí komponenta YouTube, aby váš internetový prohlížeč stáhl odpovídající video z YouTube. Tento proces poskytuje YouTube a Google znalosti o podstránce stránky, kterou prohlížíme. Pokud máte uživatelský účet YouTube a jste k němu přihlášeni při procházení podstránky obsahující video YouTube, YouTube a Google shromažďují tyto informace a přidružují je k vašemu uživatelskému účtu. K tomu dochází bez ohledu na to, zda sledujete film nebo ne. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete tomu zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube před návštěvou našich webových stránek.

Více informací na YouTube najdete na https://www.youtube.com/yt/about/cz/.

YouTube používáme k tomu, aby obsah našich webových stránek byl pro návštěvníky co nejvíce přístupný a atraktivní. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu GDPR, který je v této souvislosti právním základem pro zpracování údajů.

V případě Spojených států amerických neexistuje rozhodnutí Komise o přiměřené úrovni ochrany podle článku 45 GDPR. Společnost Google LLC však poskytuje přiměřená ochranná opatření pro odpovídající ochranu údajů v souladu s čl. 46 GDPR. Více informací naleznete na: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Kontaktní formuláře

Pokud používáte některý z kontaktních formulářů na našich webových stránkách, jejichž cílem je kontaktovat nás, položit dotaz nebo zaregistrovat stížnost, uložíme vaše údaje z formuláře, abychom mohli zpracovat a reagovat na váš požadavek. Použitím kontaktních formulářů souhlasíte se zpracováním v nich obsažených údajů. Tento souhlas můžete kdykoli neformálně odvolat (například e-mailem). Bez vašeho souhlasu nebudeme tyto informace sdílet s třetími stranami.

Newsletter

Na našich webových stránkách nabízíme informační bulletin. Pokud jej chcete obdržet, potřebujeme e-mailovou adresu. Tyto údaje musíte zadat pomocí příslušného formuláře. Pokud tak učiníte a přihlásíte se k odběru zpravodaje, souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem zasílání zpravodaje a nepředáváme je třetím stranám.

Při registraci k odběru zpravodaje také ukládáme IP adresu systému, který jste použili při registraci, a také datum a čas registrace, které stanovil váš poskytovatel internetových služeb (ISP). Tyto údaje potřebujeme, abychom dále objasnili možné případy zneužití. To slouží našemu účelu a je to v našem oprávněném zájmu. Zpracování těchto údajů se proto provádí v souladu s GDPR.

Právním základem pro zpracování vámi zadaných údajů je souhlas, který jste udělili přihlášením k odběru zpravodaje. Můžete jej kdykoli neformálně odvolat, například prostřednictvím odkazu, který je k dispozici v jakémkoli zaslaném zpravodaji. Údaje zpracovávané do odvolání jsou považovány za zákonné i po takovém odvolání.

Zapisujemy dane zdeponowane u nas przy zamawianiu newslettera, dopóki nie zrezygnujesz z subskrypcji newslettera. Po anulowaniu subskrypcji biuletynu usuniemy go.

Live Chat

Protože používáme služby LiveChat, Inc. (LiveChat, Inc. Boston, Massachusetts, adresa: 101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, USA), možná vás zajímá přečtení jejich zásad ochrany osobních údajů, které naleznete na následujících odkazech:

Zásady ochrany osobních údajů LiveChat:https://www.livechat.com/legal/privacy-policy/
Zásady ochrany osobních údajů HelpDesk: https://www.helpdesk.com/legal/privacy-policy/
Polityka prywatności ChatBota: https://www.chatbot.com/privacy-policy/">https://www.chatbot.com/privacy-policy/

Během chatu budou zpracovány (osobní) údaje, které poskytnete během konzultace. Právním základem pro radu při chatu je čl. 6 s 1 lit. f GDPR. Tuto službu nabízíme, aby byla naše nabídka ještě atraktivnější pomocí funkcí nápovědy a služeb. Oprávněným zájmem je také používání chatových rad.

V případě Spojených států amerických neexistuje rozhodnutí Komise o přiměřené úrovni ochrany podle článku 45 GDPR.Více informací naleznete na: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.